Conocernos
   nos acerca


Listado

Asociación Galega de Fibrose Quística
www.fqgalicia.org
T.: 981 240 867
fqgalicia@fqgalicia.org

Asociación Galega de Lupus
http://www.lupusgalicia.org/
T.: 981 240 072 | 608 091 251
agal@lupusgalicia.org

Asociación gallega de Ataxias
www.ataxias-galicia.org
T.: 660 257 949
info@ataxias-galicia.org

Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica
www.agaela.es
660 532 298
info@agaela.es

Asociación Coruñesa de Esclerose Múltiple
T.: 981 240 985
acemesclerosis@telefonica.net

Asociación de Galicia de Afectados de Retinosis Pigmentaria
http://www.agarp.org/
info@agarp.org

Asociación Galega de Linfedema, Lipedema, insuficiencia venosa crónica e outras patoloxías vasculares periféricas
www.linfedemagalicia.com
T.: 630 024 428 | 986 505 443
info@linfedemagalicia.com

Delegación Gallega de la Asociación Nacional Amigos Arnold Chiari
T.: 655 070 744
marianietolamas@gmail.com

Delegación Gallega de la Asociación Española de la Enfermedad de Behçet
T.: 605 584 340
manolibarallobre@gmail.com

Asociación West Galicia
www.westgalicia.es.com
info.westgalicia@gmail.com

Asociación Gallega contra a Atrofia Muscular
www.galiciame.com
T.: 666 251 677
asociaciongaliciame@gmail.com

Fundación Andrea de apoyo a los niños de enfermedades de
larga duración, crónicas o terminales
www.fundacionandrea.info
T.: 981 552 725
fundacionandrea@cyex.es


 

 

      Imprimir